കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

കടൽസ്ഥിതി

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഫെബ്രുവരി 26-ാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ 1 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ പൂവാർ വരെ തീരക്കടലിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ നിന്നും 17 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്. തീരത്ത് നിന്ന് 20 കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതിലാണ് കാറ്റ് വീശുക. പൂവാറിന് തെക്ക് ഭാഗത്തും കാറ്റിൻറെ പരമാവധി വേഗത 10 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ ആയിരിക്കും. അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും 4 അടിവരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 15 കിലോമീറ്ററോളം. ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടിയ ചെറിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ഐ.എം.ഡി.

ശനിയാഴ്ച്ച തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി ജില്ലകളിലെ കടലിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും 12 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയായിരിക്കും കാറ്റിൻറെ വേഗത.

ഞായറാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ പൂവാർ വരെ തീരക്കടലിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്. തീരത്ത് നിന്ന് 20 കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതിലാണ് കാറ്റ് വീശുക. എന്നാൽ പൂവാറിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാറ്റിൻറെ പരമാവധി വേഗത 20 കിലോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ച പകൽ 1 മണിക്ക്.