കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, നവംബർ 27 -ാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങു മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം 14 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് , തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നും 13 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും പൂവാർ തീരത്തിന് തെക്കും 18 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. തീരക്കടലിൽ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ. തീരക്കടലിൽ അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 6 അടിവരെ ഉയരത്തിൽ. തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 15 കിലോമീറ്ററോളം. തമിഴ്നാട്, പോണ്ടിച്ചേരി, ആന്ധ്ര ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത 45 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 55 കിലൊമീറ്റർ വരെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കടലിൽ പണിക്ക് പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.

ശനിയാഴ്ച തിരുവന്തപുരത്തെ തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് , തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ നിന്നും പരമാവധി 12 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം.

ഞായറാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങു മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് , തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ നിന്നും പരമാവധി 12 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. തീരത്തു നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ നിന്നും12 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുമാകും കാറ്റ് . ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും പൂവാർ തീരത്തിന് തെക്കും 32 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്ക്.