കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, സെപ്റ്റംബർ 25 വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.

വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങു മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുളള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 16 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും, വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 18 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുമാകും കാറ്റ്. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്. പൂവാർ തീരത്തിന് തെക്ക് 23 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. തീരക്കടലിൽ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ. തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 8 അടിവരെ ഉയരത്തിൽ. തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 11 കിലോമീറ്ററോളം. തീരക്കടലിൽ ഇടിയും മിന്നലോടുംകൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ഐ.എം .ഡി. അറിയിക്കുന്നു.

ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ഇതേ വേഗതയിൽ തന്നെയാകും കാറ്റ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്ക്.