കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 19 തിങ്കളാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങു മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 20 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം 25 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുമായിരിക്കും കാറ്റ്. തീരക്കടലിൽ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് 35 മുതൽ40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നു. പൂവാറിന് തെക്കൻ തെക്കൻ തീരങ്ങളിൽ 35 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 6 മുതൽ 8 അടിവരെ ഉയരത്തിൽ. തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 12 കിലോമീറ്ററോളം.തീരക്കടലിൽ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ഐ.എം. ഡി.അറിയിക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ഇതേ വേഗതയിലാകും കാറ്റ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്ക്.