കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

കേരളത്തിലെ പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ 04-08-2020 രാത്രി 11.30 വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവരസേവന കേന്ദ്രമായ ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നു. 10 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

കടലിലും തീരത്തും ഹാർബറിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സുരക്ഷിതമാക്കി വയ്ക്കണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പൊതുവേ കടൽ കയറ്റം രൂക്ഷമായി ഉണ്ടാവാറുള്ള പൂന്തുറ, വലിയതുറ,അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലുള്ള മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.