നമ്മളറിയാൻ

റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ

https://onlineradiofm.in/stations

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ റേഡിയോ നിലയങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കേൾക്കാം. മേലേക്കാണുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുക. എന്നിട്ടു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.

https://mytuner-radio.com/radio/genre/international-stations

ബീബീസിയും അൽ ജസീറയുമടക്കം ലോകത്തെ മികച്ച റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണുകളുടെ സ്ട്രീമിങ്ങിനായി ഈ ലിങ്ക് തുറക്കുക

%d bloggers like this: